353/2007

Given i Helsingfors 30 mars 2007

Lag om ändring av 6 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1311/2004, 449/2005, 444/2006 och 130/2007, en ny 5 b-punkt som följer:

6 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


5 b) fastighetsfonder enligt lagen om fastighetsfonder (1173/1997),Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

RP 102/2006
EkUB 31/2006
RSv 277/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.