326/2007

Givet i Helsingfors den 23 mars 2007

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till finansministeriets förordning av den 14 augusti 2006 om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (704/2006) en ny 3 a § som följer:

3 a §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

OFR-nämnden beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Helsingfors den 23 mars 2007

Finansminister
Eero Heinäluoma

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.