320/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Geneve den 19 december 2003 ingångna protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning, som riksdagen har godkänt den 22 februari 2005 och som republikens president har ratificerat den 18 mars 2005 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Unescos generaldirektör den 8 april 2005, är i kraft från den 22 februari 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 18 mars 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning (175/2005) träder i kraft den 4 april 2007.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 30/2007)

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.