300/2007

Given i Helsingfors den 20 mars 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

upphävs i bilaga 2 till handels- och industriministeriets förordning av den 1 februari 2005 om kosmetiska produkter (75/2005) nr 1182, sådan den lyder i handles- och industriministeriets förordning 100/2006,

ändras i bilaga 2 nr 419 och 663, och

fogas till bilaga 2 nr 1234―1243, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Efter den 20 november 2007 får kosmetiska produkter, som innehåller ämnena nr 1234―1243 som genom denna förordning fogas till bilaga 2 inte säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna.

Kommissionens direktiv 2006/78/EG (32006L0078); EUT nr L 271, 30.9.2006, s. 56 och 2007/1/EG (32007L0001); EUT nr L 25, 1.2.2007, s. 9

Helsingfors den 20 mars 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.