298/2007

Given i Helsingfors den 21 mars 2007

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 4 a § och om temporär ändring av 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 22 december 2006 om ändring av 4 a § och om temporär ändring av 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1322/2006):

1 §

Lagen den 22 december 2006 om ändring av 4 a § och om temporär ändring av 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1322/2006) träder i kraft den 1 april 2007.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Helsingfors den 21 mars 2007

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Sjöfartsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.