288/2007

Given i Helsingfors den 15 mars 2007

Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs:

1 §

Protokollet av den 27 november 2003 om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå träder i kraft den 18 april 2007, så som därom har avtalats. Protokollet har godkänts av riksdagen den 8 december 2004 och av statsrådet den 16 december 2004. Godkännandet har anmälts till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 25 januari 2005.

2 §

Lagen av den 21 december 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (1160/2004) träder i kraft den 18 april 2007.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 25/2007)

Helsingfors den 15 mars 2007

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Marjo Waismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.