287/2007

Given i Helsingfors den 15 mars 2007

Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän samt om ikräftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs:

1 §

Protokollet av den 30 november 2000 om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt protokollet av den 28 november 2002 om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän träder i kraft den 29 mars 2007, så som därom har avtalats. Protokollen har godkänts av riksdagen den 21 juni 2004 och av statsrådet den 2 september 2004. Godkännandet har anmälts till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 6 oktober 2004.

2 §

Lagen av den 3 september 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän (835/2004) träder i kraft den 29 mars 2007.

3 §

De bestämmelser i protokollen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 23/2007)

Helsingfors den 15 mars 2007

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Marjo Waismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.