284/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens presidents förordning om förtjänstmedalj för motorfordonstrafikarbete

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs med stöd av 2 § 1 mom. i lagen av den 23 december 1999 om offentlig belöning (1215/1999):

1 §

För främjande av arbetet för utvecklande av motorfordonstrafiken finns en förtjänstmedalj.

2 §

Förtjänstmedaljen kan tilldelas

1) en medlem av en medlemsorganisation inom Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry för förtjänstfullt och långvarigt arbete till förmån för den riksomfattande motorfordonstrafiken, dess utveckling och verksamhetsförutsättningar,

2) en person som utan att höra till en medlemsorganisation genom sitt långvariga och framgångsrika arbete har främjat förverkligandet av Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:s mål,

3) en utlänning som genom sitt arbete på ett betydande sätt och under en lång tid har främjat Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:s internationella kontakter.

Av mottagaren av förtjänstmedaljen förutsätts att hans eller hennes verksamhet är allmänt uppskattad.

3 §

Förtjänstmedaljen är av tombak. På medaljens åtsida finns avbildat en bilratt och förarens händer samt texten "MOOTTORILIIKENTEEN HYVÄKSI". På medaljens frånsida finns ett löpande nummer. Medaljens diameter är 33 millimeter och tjocklek 2 millimeter. Till medaljen hör ett band, som är 31 millimeter brett. Mitt på bandet löper en 2 millimeter bred vit rand och på vardera sidan om den en 2 millimeter bred gul rand åtskiljd av en svart rand. Bandets grundfärg är svart.

Medaljen med tillhörande band motsvarar bilden nedan.

4 §

Förtjänstmedaljen bärs i band på samma sätt som ett utmärkelsetecken. På uniform får bandet bäras också i bandbricka.

5 §

Förtjänstmedaljen för motorfordonstrafikarbete förlänas av kommunikationsministern på framställning av en medaljkommitté som utsetts av styrelsen för Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry. Medaljen åtföljs av ett diplom.

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry för en förteckning över dem som fått förtjänstmedaljen.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.