274/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Lag om ändring av 2 § i lagen om Fordonsförvaltningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om Fordonsförvaltningscentralen (1592/1995) 2 § 1 mom. 17 punkten, sådan den lyder i lag 696/2006, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 18 punkt som följer:

2 §
Uppgifter

Fordonsförvaltningscentralen har till uppgift att


17) svara för ordnandet av ett sådant prov som krävs för tillståndspliktig transportverksamhet, utfärdandet av intyg, beviljandet av utbildningstillstånd för läroanstalter och tillsynen över utbildningen,

18) svara för de uppgifter som anvisats centralen i anslutning till grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för lastbils- och bussförare samt till beviljande av yrkeskompetensbevis för förare.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2006
KoUB 33/2006
RSv 251/2006

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.