268/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i villkoren för befordran av passagerare, resgods, ilgods och gods i samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i Helsingfors den 26 april 2005 avtalade bestämmelserna mellan Republiken Finland och Ryska federationen om villkoren för befordran av passagerare, resgods, ilgods och gods i samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland, som godkänts av riksdagen den 16 januari 2007 och av republikens president den 2 februari 2007 och beträffande vilka meddelandet om deras godkännande har lämnats till Ryska federationen den 7 februari 2007, är i kraft från den 9 mars 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 2 februari 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i villkoren för befordran av passagerare, resgods, ilgods och gods i samtrafiken på järnväg mellan Finland och Ryssland (77/2007) träder i kraft den 21 mars 2007.

3 §

De bestämmelser i befordringsvillkoren som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 21/2007)

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.