263/2007

Given i Helsingfors den 7 mars 2007

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2007/7/EG av den 14 februari 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av atrazin, lambda-cyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penkonazol, pymetrozin, bifentrin och abamectin.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2007 beträffande atrazin och den 15 augusti 2007 beträffande lambda-cyhalotrin, fenmedifam, metomyl/tiodikarb, linuron, penkonazol, pymetrozin, bifentrin och abamectin.

Kommissionens direktiv 2007/7/EG (32007L0007); EUT nr L 43; 15.2.2007, s. 19

Helsingfors den 7 mars 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.