262/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Ändringarna i den i Genève den 8 mars 2001 fastställda normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001), om vilka Förenta Nationernas generalsekreterare har underrättat de fördragsslutande parterna den 15 augusti 2006 och vilka republikens president har godkänt den 9 februari 2007, är i kraft den 15 februari 2007 så som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna i normen 1 i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2007.

(Normen 1 jämte ändringar finns till påseende och kan erhållas hos Fordonsförvaltningscentralen, som även lämnar upplysningar om den på finska och svenska.)

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.