261/2007

Given i Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av arbetsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Stockholm den 18 december 2006 ingångna överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, vilken riksdagen godkänts den 18 januari 2007 och vilken republikens president godkänt den 9 februari 2007, är för Finlands del internationellt i kraft den 19 mars 2007 så som därom överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2007.

RP 269/2006
AjUB 14/2006
RSv 271/2006
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 18/2007)

Helsingfors den 16 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.