259/2007

Utfärdat i Helsingfors den 2 mars 2007

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring gällande växtskyddsmedel samt underrättelse om de mängder växtskyddsmedel som släppts ut på marknaden

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om bokföring gällande växtskyddsmedel samt underrättelse om de mängder växtskyddsmedel som släppts ut på marknaden 16/07 2.3.2007 16.3.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Helsingfors den 2 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tove Jern

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.