257/2007

Given i Helsingfors den 8 mars 2007

Statsrådets förordning om det nationella genomförandet av bestämmelserna i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

föreskrivs med stöd av 15 § i lagen av den 2 mars 2007 om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet (231/2007):

1 §

De bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 24 februari 2005 antagna rambeslutet 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff skall iakttas som förordning.

2 §

Rättsregistercentralen skall före utgången av januari månad varje år meddela justitieministeriet de fall i vilka artikel 20.3 i rambeslutet har tillämpats i Finland. Justitieministeriet vidarebefordrar uppgifterna till rådet och kommissionen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2007.

RP 142/2006
LaUB 28/2006
RSv 289/2006
Rådets rambeslut 2005/214/RIF; EUT Nr L 76, 22.3.2005, s. 16

Helsingfors den 8 mars 2007

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Mikko Monto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.