256/2007

Given i Helsingfors den 8 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om parkeringsbot

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen av den 5 augusti 1970 om parkeringsbot (545/1970) 3 § som följer:

3 §

Kommunala parkeringsövervakare och deras biträden skall i tjänsteutövningen ha med sig ett av inrikesministeriet fastställt tjänstemärke och bära tjänstedräkt, vars modell fastställts av ministeriet, eller ett av ministeriet

bestämt emblem. Tjänstemärket skall visas upp vid behov eller på begäran.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 8 mars 2007

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsdirektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.