255/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kulturministern förordnad att handlägga ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Paris den 20 oktober 2005 ingångna konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck, som riksdagen godkänt den 12 juni 2006 och republikens president godkänt den 29 juni 2006 och i fråga om vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Unescos generaldirektör den 18 december 2006, träder i kraft den 18 mars 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 29 juni 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck (600/2006) träder i kraft den 18 mars 2007.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 17/2007)

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.