254/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005)

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) som antogs i Genève den 23 maj 2005 gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

I Finland är Folkhälsoinstitutet den IHR-kontaktmyndighet som avses i artikel 4 i det internationella hälsoreglementet (2005).

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 259/2006
ShUB 52/2006
RSv 358/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.