245/2007

Given i Helsingfors den 1 mars 2007

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2006/53/EG av den 7 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av fenbutatin-oxid, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozin och pyraclostrobin.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2007 beträffande fenbutatin-oxid, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol samt pymetrozin och den 21 april 2007 beträffande pyrclostorbin.

Kommissionens direktiv 2006/53/EG (32006L0053); EUT nr L 154; 8.6.2006, s. 11

Helsingfors den 1 mars 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.