243/2007

Given i Helsingfors den 1 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av 36 § i aravaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 36 §, sådan den lyder i förordning 824/2003, som följer:

36 §
Minskning av annuiteten för ett hyresaravalån eller av grunderna för beräkning av amorteringen

Inlöses med stöd av aravabegränsningslagen i ett hyreshus en bostadslägenhet som ägarbostad, befrias en bostadslägenhet från användnings- och överlåtelsebegränsningarna eller rivs en bostadslägenhet, minskar Statskontoret annuiteten för ett hyresaravalån med ett belopp som motsvarar bostadslägenhetens andel av annuiteten. Om det är fråga om ett lån med fasta amorteringar, minskar Statskontoret beräkningsgrunden för amorteringen med en summa som motsvarar bostadslägenhetens andel av det ursprungliga lånet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Denna förordning tillämpas på hyresaravalån som har återbetalats den 1 januari 2007 eller därefter enligt 16, 16 a, 17 eller 17 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 mars 2007

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Anna Simola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.