242/2007

Given i Helsingfors den 1 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om granskning av bildprogram

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 21 september 2000 om granskning av bildprogram (822/2000) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Den som utför en inspektion skall för att kunna identifieras ha ett av undervisningsministeriet fastställt personkort.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 mars 2007

Kulturminister
Tanja Saarela

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.