241/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Joensuu den 22 december 2005 ingångna avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal, som riksdagen godkänt den 16 januari 2007 och som republikens president godkänt den 2 februari 2007 samt beträffande vilket meddelande om godkännande lämnats till Europeiska skogsinstitutet den 7 februari 2007, träder i kraft den 9 mars 2007 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 2 februari 2007 (99/2007) om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finlands regering och Europeiska skogsinstitutet om rättslig ställning, privilegier och immunitet för institutet och dess personal, träder i kraft den 9 mars 2007.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 15/2007)

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.