237/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av lagen om koncession för fordonsbesiktning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) en ny 14 a § som följer:

14 a §
Förvaring av besiktningshandlingar

Fordonsförvaltningscentralen skall förvara intyg och övriga handlingar som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar. Besiktningsstället skall sända dessa intyg och övriga handlingar till centralen för förvaring efter avslutad besiktning. Centralen får med hjälp av en teknisk anslutning lämna ut sådana intyg och handlingar samt andra handlingar som behövs för besiktningsverksamhet till ett besiktningsställe för besiktningsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 2 november 2007.

De intyg och övriga handlingar som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar som utförts före denna lags ikraftträdande skall förvaras på besiktningsstället i femton år.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 61/2006
KoUB 27/2006
RSv 224/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.