236/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av 94 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 94 § 1 mom. som följer:

94 §
Skyldighet att förete körhandling

Förare av motordrivet fordon skall på uppmaning för polisman uppvisa körkort, intyg över att fordonet registrerats och annan handling som han är skyldig att ha med sig.Denna lag träder i kraft den 2 november 2007.

RP 61/2006
KoUB 27/2006
RSv 224/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.