227/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det sjunde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Det i Bukarest den 5 oktober 2004 uppgjorda sjunde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution (FördrS 17/1967), vilket republikens president ratificerat den 22 december 2006 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet deponerats hos Världspostföreningen den 11 januari 2007, träder i kraft den 7 mars 2007 så som därom överenskommits.

2 §

I samband med meddelandet om ratifikationen har Finland lämnat följande förklaring: Europeiska unionens medlemsstaters delegationer förklarar att medlemsstaterna tillämpar de av denna kongress godkända avtalen genom iakttagande av sina skyldigheter enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal (GATS).

3 §

Bestämmelserna i tilläggsprotokollet är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 12/2007)

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.