225/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 5 mom., sådant det lyder i lag 719/2004, som följer:

3 §

Källskatt skall inte betalas på dividend som betalas till ett sådant bolag som avses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, om bolaget direkt innehar minst 15 procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden.Denna lag träder i kraft den 9 mars 2007.

Lagen tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2007 eller därefter.

RP 280/2006
FiUB 48/2006
RSv 307/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.