219/2007

Riksdagens beslut om ändring av 23 och 48 § i riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 52 § 1 mom. i grundlagen föreskriver,

ändras i riksdagens arbetsordning av den 17 december 1999 (40/2000) 23 § 1 mom. och 48 §, av dem 48 § sådan den lyder delvis ändrad i riksdagens beslut 118/2003 och 10/2006, som följer:

23 §
Statsrådets meddelanden och redogörelser

Statsrådets meddelanden och redogörelser föredras för riksdagen och tas därefter upp till behandling utom dagordningen.


48 §
Registrering av frånvaro

Uppgifter om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet eller sjukdom eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet antecknas i protokollet från plenum.

Talmanskonferensen utfärdar anvisningar om de uppdrag som räknas in i riksdagsarbetet samt om registreringen av närvaro och frånvaro.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 22 mars 2007.

TKF 4/2006
GrUB 12/2006
RSk 52/2006

Helsingfors den 13 februari 2007

På riksdagens vägnar


Paavo Lipponen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.