216/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/1947) 6 §, sådan den lyder i lag 1071/1998, samt

ändras 2 § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 2 § 3 mom. i lag 39/2000 och 2 § 4 mom. i lag 528/2000, som följer:

2 §

Om en riksdagsledamot upprepade gånger underlåter att delta i riksdagens arbete utan något godtagbart hinder, kan riksdagen på förslag av talmanskonferensen besluta att han eller hon för en bestämd tid förlorar sitt riksdagsmannaarvode eller en del av det.

Talmanskonferensen kan på begäran av en ledamot besluta att riksdagsmannaarvodet eller en del därav inte skall betalas för en frånvaro som varar längre än en månad.Denna lag träder i kraft den 22 mars 2007.

LM 169/2006
GrUB 12/2006
RSk 52/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.