210/2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

Lag om ändring av 2 § i lagen om försök med samarbete inom regioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 2002 om försök med samarbete inom regioner (560/2002) 2 § 6 punkten, sådan den lyder i lag 1199/2004, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inom följande regioner (försöksregioner):


6) Lahtis stadsregion, till vilken hör kommunerna Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila, Padasjoki och Sysmä,Denna lag träder i kraft den 15 mars 2007.

RP 274/2006
FvUB 41/2006
RSv 318/2006

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.