206/2007

Given i Helsingfors den 22 februari 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 26 september 2001 om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) bilagorna 2.2 och 2.3 i enlighet med bilagan till denna förordning:Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Kommissionens direktiv 2006/8/EG, EUT nr L 19, 24.1.2006, s. 12―19.

Helsingfors den 22 februari 2007

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Marilla Lahtinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.