197/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 19 december 2001 om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001) 2 § 1 mom. och 7 §, samt

fogas till 3 § ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1, 2, 3 och 4 mom. blir 2―5 mom., som följer:

2 §
Grundläggande utbildning

I sådan undervisning utomlands som avses i 31 § 3 mom. i lagen om grundläggande utbildning kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 2 420 euro per år. I de finska skolorna i Japan och Bryssel kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 10 700 euro per år.


3 §
Gymnasiet

I sådan undervisning utomlands som avses i 28 § 4 mom. i gymnasielagen kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 2 420 euro per år. I det finska gymnasiet i Spanien kan avgifter tas ut av eleven till ett belopp av högst 2 900 euro per år.


7 §
Begränsningsbestämmelse om avgiftens belopp

Den avgift enligt 2 § 1 och 2 mom. samt 3 § 1 och 2 mom. som tas ut av elever och studerande får inte överskrida det belopp som fås när de genomsnittliga kostnader som utbildningsanordnaren har haft per elev eller studerande för ordnandet av utbildningen minskas med den statsfinansiering som beviljats utbildningsanordnaren för varje elev eller studerande.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Helsingfors den 15 februari 2007

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Lauri Liusvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.