192/2007

Utfärdat i Helsingfors den 20 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur 3/VLA/2007 15.2.2007 1.3.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (32001L0082); EGT N:o L 311, 28.11.2001, s. 1
Kommissionens beslut 2000/68/EG (32000L0068); EGT N:o L 23, 28.1.2000, s. 72
Kommissionens förordning 1950/2006/EG (32006L1950); EGT N:o L 367, 22.12.2006, s. 33

Helsingfors den 20 februari 2007

Jordbruksrådet
Kirsi Heinonen

Veterinärrådet
Leena Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.