189/2007

Given i Helsingfors den 20 februari 2007

Inrikesministeriets förordning om magistrater som är behöriga att behandla ansökningar som gäller ändring av förnamn och släktnamn

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 1 mom. i namnlagen av den 9 augusti 1985 (694/1985), sådant det lyder i lag 958/2006:

1 §

En magistrat som tagit emot en ansökan om ändring av förnamn eller släktnamn är behörig att meddela beslut i ärendet.

Med avvikelse från 1 mom. överförs dock en magistrats behörighet att meddela beslut med anledning av en ansökan om ändring av förnamn eller släktnamn till en annan magistrat enligt följande:

1) från magistraterna i Helsingfors, Esbo, Hyvinge och Vanda överförs behörigheten till magistraten i Kajanaland, om ansökan har gjorts på något annat språk än svenska,

2) från magistraterna i Helsingfors, Hyvinge och Vanda överförs behörigheten till magistraten i Åboland, om ansökan har gjorts på svenska,

3) från magistraten i Esbo överförs behörigheten till Raseborgs magistrat, om ansökan har gjorts på svenska.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och gäller till och med den 28 februari 2010.

Om ett ansökningsärende som gäller ändring av förnamn eller släktnamn har anhängiggjorts vid magistraten i Helsingfors, magistraten i Esbo, magistraten i Hyvinge eller magistraten i Vanda innan denna förordning har trätt i kraft är nämnda magistrat behörig att meddela beslut i ärendet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 februari 2007

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.