187/2007

Given i Helsingfors den 16 februari 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 16 februari 2006 om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006), som följer:

4 §
Innehållet i anmälan

Primärproducenten skall ge följande uppgifter i sin anmälan om primärproduktionsstället enligt 22 § i livsmedelslagen:

1) producentens namn och adress samt övriga behövliga kontaktuppgifter,

2) producentens företags- och organisationsnummer, lägenhetssignum eller kundsignum eller om dessa saknas, personnummer,

3) primärproduktionsställets adress och vid behov namnet på stället, och

4) verksamhetsområdet.

Anmälan om ny verksamhet skall göras i god tid innan verksamheten inleds.

Producenten skall också meddela till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet om väsentliga ändringar i de uppgifter som avses ovan i 1 mom., om verksamheten avbryts för över ett år samt om verksamheten upphör. Anmälan skall göras senast när ändringarna träder i kraft.

Anmälningarna skall göras skriftligen eller elektroniskt.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

En primärproducent som inte senast den 28 februari 2007 har fått uppgift enligt 22 § i livsmedelslagen från kommunens livsmedelstillsynsmyndighet skall göra anmälan enligt 4 § i denna förordning om primärproduktionsstället och den verksamhet som bedrivs där senast den 31 maj 2007.

Helsingfors den 16 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Joanna Kurki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.