184/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Statsrådets förordning om ändring av 20 och 21 § i vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i 20 § i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/1982) den punkt som gäller märket 662 a samt märkena 713, 716, 743―745 och 752 i den punkt som gäller märkena 712, 713, 715, 716, 721―726, 731―734, 741―745, 752, 791 ja 792 , sådan den först nämnda punkten lyder i förordning 577/1994 och sådana märkena 713, 716, 743-745 och 752 är utformade i förordning 328/1994,

ändras 20 § och märkena 644 och 711, förklaringen till den punkt som gäller märkena 712, 713, 715, 716, 721―726, 731―734, 741―745, 752, 791 och 792 samt märkena 712 och 723―725 och i 21 § förklaringen till tilläggsskyltarna 851―853, sådana paragrafen och förändringarna lyder och sådana märkena är utformade i nämnda förordning 328/1994, samt

fogas till 20 §, sådan den lyder i nämnda förordning 328/1994, nya punkter som gäller märkena 644 a, 701―703, 704, 704 a och 771 a, 771 b, 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f som följer:

20 §

För att informera och orientera vägtrafikanter används informationsmärken. Om inte något annat bestäms nedan, är informationsmärkenas bottenfärg blå och texten vit.

Grön bottenfärg och vit text informerar om motorvägar och motortrafikleder. Dessa färger används också i informationen utmed motorvägar och motortrafikleder.

Vit bottenfärg och svart text på orienteringstavlor och vägvisare anger lokala mål.

Brun bottenfärg och vit text på informationsmärken anger service som är avsedd för fritidsturister.

Gul bottenfärg och svart text på informationsmärken anger omfartsvägar och tillfälliga trafikarrangemang.

Svart bottenfärg och vit text på informationsmärken anger enskilda vägar och mål invid enskilda vägar eller gator.

Ett mål på en orienteringstavla, vägvisare eller avståndstavla som är täckt med ett rött snedkors anger att rutten till målet i fråga tillfälligt är ur bruk.

Informationsmärken är:


644. Adressvägvisare

644 a. Förhandsmärke för adressvägvisare


Märkena 701―703

Märkets bottenfärg är blå eller brun, beroende på de kännetecken som används på märket.

701. Informationstavla för serviceanläggning

702. Informationstavla för serviceanläggning

703. Avfartsvisare för serviceanläggning

704. Adressvägvisare till serviceanläggning

704 a. Förhandsmärke för adressvägvisare till serviceanläggning


Märkena 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 och 792

Märkenas kännetecken kan användas på informationsmärken.

711. Informationsställe

712. Informationsbyrå


723. Hotell eller motell

724. Matservering

725. Kafé eller snabbmatställe


Märkena 771 a och 771 b

Märkena används för att märka ut en turistväg. På märket 771 b används turistvägens individuella symbol.

771 a. Turistväg

771 b. Turistväg

Märkena 772 a―772 f, 773 a―773 e och 774 a―774 f

Märkenas kännetecken kan användas på informationsmärkena 701―704 och 704 a.

772 a. Museum eller historisk byggnad

772 b. Världsarv

772 c. Naturobjekt

772 d. Utsiktsplats

772 e. Djurgård eller djurpark

772 f. Annan sevärdhet

773 a. Badplats

773 b. Fiskeplats

773 c. Skidlift

773 d. Golfbana

773 e. Nöjes- eller temapark

774 a. Stuginkvartering

774 b. Rum och frukost

774 c. Direktförsäljning

774 d. Hantverkarverkstad

774 e. Husdjursgård

774 f. Ridning


21 §

Tilläggsskyltarna 851―853

De avsedda klockslagen anges på en tilläggsskylt med svarta siffror (tilläggsskylt 851), om de gäller vardagar från måndag till fredag. Om klockslagen gäller helgfria lördagar, anges de med svarta siffror inom parentes (tilläggsskylt 852). Klockslagen för söndagar och andra helgdagar anges med röda siffror (tilläggsskylt 853). Som helgdag anses också självständighetsdagen och 1 maj. På tilläggsskyltar med blå eller brun botten används vit färg i stället för svart.Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2007.

Märkena 711 och 712, utformade enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, får användas till utgången av 2009. På motsvarande sätt får märkena 713, 716, 743―745 och 752, utformade enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, användas till utgången av 2013. Märke 644, som innehåller i vägtrafikförordningen fastställda kännetecken, får användas till utgången av 2013.

Helsingfors den 15 februari 2007

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Anna-Liisa Tarvainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.