180/2007

Utfärdat i Helsingfors den 15 februari 2007

Statsrådets beslut om upphävande av 1 § punkt 3.3.2. i statsrådets beslut om allmänna riktlinjer för export, transitering och förmedling av försvarsmateriel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom detta beslut upphävs 1 § punkt 3.3.2. i statsrådets beslut av den 3 december 2002 om allmänna riktlinjer för export, transitering och förmedling av försvarsmateriel (1000/2002).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 22 februari 2007.

Helsingfors den 15 februari 2007

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Ambassadråd
Laura Kansikas-Debraise

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.