176/2007

Given i Helsingfors den 15 februari 2007

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §

Till kommunerna inom landskapet Åland betalas i ersättning för utgifter år 2006 för de fortgående återkommande uppgifter som avses i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) enligt följande:

euro
Brändö kommun 573
Eckerö kommun 1 446
Finströms kommun 7 861
Föglö kommun 2 978
Geta kommun 2 806
Hammarlands kommun 6 014
Jomala kommun 8 390
Kumlinge kommun 1 260
Kökars kommun 1 117
Lemlands kommun 2 420
Lumparlands kommun 1 890
Mariehamns stad 129
Saltviks kommun 5 312
Sottunga kommun 1 246
Sunds kommun 4 668
Vårdö kommun 1 890
2 §

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2007.

Helsingfors den 15 februari 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Kyösti Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.