167/2007

Given i Helsingfors den 14 februari 2007

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning av den 30 augusti 2002 om polisens uniform (767/2002) 2 § 1 mom., 6 § 3 och 5 mom., 7 §, 8 § 2 mom. 4 punkten, 9 §, 11 § 2 och 3 mom. samt 14 § 1 och 2 mom., av dem 8 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 792/2002, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Beklädnadsartiklar som används i tjänsten

Till uniformen hör följande beklädnadsartiklar:

- överrock med löstagbart foder

- uniformsrock

- besöksrock

- uniformsbyxor

- uniformskjol

- uniformsväst för kvinnliga poliser

- uniformsväst och uniformsbyxor för gravida

- fältoverall

- sommarfältoverall

- fältjacka

- fältbyxor

- fältbyxor, sommarmodell

- vadderad rock

- vadderade byxor

- uniformsskjorta med kort och lång ärm

- pikéskjorta med kort och lång ärm

- ylletröja och halsskydd

- fältmössa

- pälsmössa

- skärmmössa, sommar- och vintermodell

- tjänstemössa

- uniformsmössa

- regnkläder

- kängor

- arbetshandskar

- namnskylt och beteckningar som anger tjänsteställning.

Inrikesministeriet beslutar särskilt om vilka beklädnadsartiklar som används i tjänsten som är skyddskläder och som bekostas med statens medel.

6 §
Uniformen för väktare

På fältoverallens, sommarfältoverallens, fältjackans, den vadderade rockens, uniformsskjortans, pikéskjortans och ylletröjans ärmar finns ärmsköldar försedda med polisens emblem, under vilka finns en skylt med texten VARTIJA - VÄKTARE. På väktarens uniform finns dessutom motsvarande skylt ovanför högra bröstfickan i stället för polisbeteckningen.


Väktarens fältjacka har baktill den tryckta texten VARTIJA.


2 kap.

Emblem som anger tjänsteställning och övriga beteckningar på uniformen

7 §
Kragbeteckningar på fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken, uniformsrocken och besöksrocken

På fältoverallens, sommarfältoverallens, fältjackans, den vadderade rockens, uniformsrockens och besöksrockens krage finns på vardera sidan, på en bottensköld, ett 30 mm högt polisemblem vars nedre del omges av en eklövskrans. Emblemet och kransen är för befäl broderade med silvertråd och för övriga med ljusgrå silkestråd. Bottenskölden är femkantig och 50 mm hög. Bottensköldens färg är pärlgrå för polisens högsta ledning, svart för länsledningen, grön för poliserna vid polisläroinrättningarna och klarblå för övriga poliser. Befälets bottensköld omges av en ca 2 mm bred träns, som för polisöverdirektören, polisdirektörerna, polisöverinspektörerna, polisöverinspektörerna som utbildningschefer, länspolisdirektörerna, länspolisöverinspektörerna, chefen för rörliga polisen samt polischeferna och länsmännen är silverfärgad och för övriga blå.

På paradrocken skall finnas polisens officiella emblem broderat i silvergrått och 35 mm högt samt omgivet av eklöv.

8 §
Beteckningar som anger tjänsteställning på uniformsrocken, besöksrocken och paradrocken

Galonerna är


4) för polisöverinspektörerna, polisöverinspektörerna som utbildningschefer, länspolisöverinspektörerna, biträdande polischefen i Helsingfors härad och biträdande chefer för riksomfattande polisenheter underst en 40 mm bred eklövsgalon och ovanför den en 10 mm bred eklövsgalon,


9 §
Beteckningar på fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken, uniformsskjortan, pikéskjortan, ylletröjan och västen för kvinnliga poliser

På fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken, uniformsskjortan, pikéskjortan, ylletröjan och västen för kvinnliga poliser finns på axelklaffarna galonband som anger tjänsteställningen, dock utan klarblå bottensköld. Överkonstaplarna och de äldre konstaplarna har 5 mm breda galoner broderade med silvergrå tråd på axelklaffarna. Befälet har på axelklaffarna 35 mm långa silverfärgade lejonfigurer ovanför de beteckningar som anger tjänsteställningen och underbefälet samt manskapet har silverfärgade polisemblem på tjänstgöringskläderna.

På ärmarna finns ungefär 55 mm nedanför axeln i axelns riktning ett polisemblem broderat med ljusgrå silkestråd på klarblå botten. Bottensköldens höjd är 110 mm och dess bredd 70 mm.

11 §
Beteckningar på paradmössan

Polisöverdirektören, polisdirektörerna, länspolisdirektörerna, cheferna för centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen samt polischefen i Helsingfors härad har i övre och nedre kanten av mössans skärm en med silvertråd broderad 12 mm bred skärmprydnad med eklövsmotiv. Polisöverinspektörerna, polisöverinspektörerna som utbildningschefer och länspolisöverinspektörerna har en likadan prydnad i nedre kanten av skärmen.

Polisöverdirektören, polisdirektörerna, polisöverinspektörerna, polisöverinspektörerna som utbildningschefer, länspolisdirektörerna, länspolisöverinspektörerna, polisinspektörerna, polischeferna och biträdande polischeferna, länsmännen, cheferna och biträdande cheferna för centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen, trafikpolisinspektörerna, förvaltningschefen för rörliga polisen, överkommissarierna och kommissarierna vid inrikesministeriets polisavdelning, länsöverkommissarierna, överkommissarierna samt länskommissarierna har på sin mössa två hakremmar av 4 mm bred vit silkesträns, fästa med två små vapenknappar. Kommissarierna har en hakrem av 5 mm bred vit silkesträns.


14 §
Övriga beteckningar

På fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken och uniformsskjortan finns ovanför den högra bröstfickan och på pikéskjortan, ylletröjan och västen för kvinnliga poliser finns på den högra sidan, på en blå tygskylt som är 82 mm bred och 42 mm hög, en ljus text: POLIISI - POLIS.

På fältoverallen, sommarfältoverallen, fältjackan, den vadderade rocken och uniformsskjortan finns mitt ovanför den högra bröstfickan eller mitt på bröstfickans lock och på ylletröjan, pikéskjortan och västen för kvinnliga poliser finns på den högra sidan en blå namnskylt som är minst 80 mm bred och minst 25 mm hög och där åtminstone polismannens släktnamn skall stå med ljus text.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 2007

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Polisdirektör
Jorma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.