166/2007

Given i Helsingfors den 8 februari 2007

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2007

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2007 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2007 används följande utdelning:

Statsskatt 32,27 %
Kommunalskatt 57,96 %
Kyrkoskatt 3,41 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 4,14 %
― dagpenningspremie 2,22 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2007 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2005 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2007. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2006 och den 1 januari 2005. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt som skall betalas avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av församlingens inkomstskattesats för 2007.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den debiterade kommunalskatt och den debiterade kyrkoskatt på följande sätt:

Kommun och evangelisk-lutherska församling Förhöjning av kommunalskatt, euro Förhöjning av kyrkoskatt, euro
Anjalankoski 810 000 61 300
Eno 300 000 25 000
Fredrikshamn 400 000 33 300
Imatra 1 000 000 69 400
Jakobstad 1 100 000 107 000
Jorois 80 000 7 100
Joutseno 200 000 16 200
Kemi 1 580 000 103 900
Kotka 600 000 48 000
Kuusankoski 750 000 49 300
Lieksa 300 000 24 000
Mänttä 250 000 19 700
Orivesi 1 055 120 82 659
Rautjärvi 170 000 16 500
Rikssvenska Olaus Petri-församlingen 192 000
Ruokolahti 250 000 22 000
Varkaus 750 000 55 400
Villmanstrand 1 100 000 73 300
Äänekoski 700 000 49 700
Jämsä 555 120 42 159
Nådendal 273 400 19 000
Saltvik 435 000 46 600
4 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2007.

Helsingfors den 8 februari 2007

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.