163/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Algeriet om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Alger den 13 januari 2005 mellan Republiken Finlands regering och Demokratiska Folkrepubliken Algeriets regering ingångna överenskommelsen om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 14 februari 2006 och godkänts av republikens president den 10 mars 2006 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 26 januari 2007, är i kraft från den 25 februar 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 10 mars 2006 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Algeriet om ömsesidigt främjande och skydd för investeringar (194/2006) träder i kraft den 25 februar 2007.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 25 februar 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 9/2007)

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.