155/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 30 april 2004 om temporär ändring av 4 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (317/2004) som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004 och gäller till och med den 31 december 2011.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 276/2006
EkUB 32/2006
RSv 278/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG (31997L0009); EUT nr L 084, 26.3.1997, s. 0022―0031

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.