145/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 3 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998) 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten, av dem 5 punkten sådan den lyder i lag 365/2003, som följer:

3 §
Anmälningspliktiga

Anmälningspliktiga enligt denna lag är

1) kreditinstitut och finansiella institut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007),


5) aktiebolag och andelslag som bedriver i 5 § i kreditinstitutslagen avsedd begränsad kreditinstitutsverksamhet,Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.