144/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 33 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 33 § 6 mom. som följer:

33 §
Styrnings- och övervakningsmyndigheternas rätt att få uppgifter

Den rätt att få uppgifter som avses i denna paragraf gäller inte uppgifter som avses i 141 § i kreditinstitutslagen (121/2007) eller i 17 kap. 24 § 2 och 3 mom. i rättegångsbalken.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.