143/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 11 a § i lagen om konkurrensbegränsningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar (480/1992) 11 a § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 303/1998, som följer:

11 a §

Vad som i denna lag bestäms om omsättning gäller

1) i fråga om sådana kreditinstitut, värdepappersföretag och andra finansiella institut på vilka 9 kap. i kreditinstitutslagen (121/2007) tillämpas, summan av intäktsposter, exklusive extraordinära intäkter, enligt resultaträkningen som gjorts upp i enlighet med bestämmelserna i nämnda lag, samtDenna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.