142/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 33 § 3 mom., sådant det lyder i lag 769/1997, som följer:

33 §

En pantlåneinrättning har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till ett i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) avsett kreditinstitut inom samma koncern, om det med tanke på det mottagande kreditinstitutets riskhantering är nödvändigt att upplysningarna lämnas.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.