140/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 januari 2004 om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 2 mom. 3 punkten som följer:

3 §
Definitioner

Med institut avses i denna lag


3) kreditinstitut enligt 8 § 1 mom. och finansiella institut enligt 13 § i kreditinstitutslagen (121/2007), värdepappersföretag enligt 4 § i lagen om värdepappersföretag (579/1996), fondbolag enligt 2 § 3 punkten och förvaringsinstitut enligt 2 § 5 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999), försäkringsbolag enligt 1 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.