139/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 2 § i lagen om betalningsöverföringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juli 1999 om betalningsöverföringar (821/1999) 2 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut

a) ett kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) och i 2 § 1 punkten i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993),Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.