138/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 10 § i lagen om borgen och tredjemanspant

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1514/2001, som följer:

10 §
Ändringar av bolagsform och bolagsstruktur

Om ett annat kreditinstitut eller en annan sammanslutning fusioneras med ett kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007), svarar en borgensman som har ställt generell borgen för kreditinstitutet också för förpliktelser som har uppkommit efter fusionen, även om en underrättelse enligt 1 mom. inte har gjorts.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.