131/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om tillsynsavgift till Finansinspektionen (1294/2004) 1 § 2 mom. 2 punkten, 2 § 4 mom. och 7 § 1 mom. 6 punkten som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Skyldiga att betala tillsynsavgift (avgiftsskyldiga) är


2) aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet enligt 5 § i kreditinstitutslagen (121/2007),


2 §
Tillsynsavgift

Den proportionella avgiften beräknas på basis av balansomslutningen eller omsättningen enligt det senast fastställda bokslutet för den avgiftsskyldige, enligt det kapitalkrav som avses i 55 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (kapitalkrav) eller enligt det sammanlagda beloppet av tillgångarna i de placeringsfonder som förvaltades vid utgången av det senast avslutade kalenderåret, om inte något annat följer av 3 §. Som ett värdepappersföretags omsättning betraktas det sammanlagda beloppet av intäkter enligt resultaträkningen, varvid nettointäkterna inkluderas i fråga om värdepappershandel och valutaverksamhet. Om nettoavkastningen är negativ, skall den antecknas som noll.


7 §
Tillsynsavgiften för andra som betalar en grundavgift

För följande avgiftsskyldiga består tillsynsavgiften endast av en grundavgift:


6) för aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet enligt 5 § i kreditinstitutslagen är grundavgiften 10 beräkningsenheter,Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.