129/2007

Given i Helsingfors den 9 februari 2007

Lag om ändring av 1 och 26 § i lagen om hypoteksföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1978 om hypoteksföreningar (936/1978) 1 § och 26 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1613/1993, som följer:

1 §

En hypoteksförening är ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007). Dess särskilda ändamål är att av medel som främst anskaffas genom långfristiga lån bevilja långfristiga lån huvudsakligen mot inteckningssäkerhet eller annan betryggande säkerhet.

26 §

Tillskottskapitalet kan endast återbetalas så att hypoteksföreningens grundkapital inte minskas, så att förhållandet mellan hypoteksföreningens egna medel inte underskrider vad som föreskrivs i 55 och 86 § i kreditinstitutslagen och så att återbetalningen inte under något år utgör mer än hälften av det föregående årets vinst.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006
EkUB 25/2006
RSv 252/2006

Helsingfors den 9 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.